Den nye transformasjonen innen digitale flater

Ingen har lyst å stå igjen på perrongen når toget går og se at de ikke klarte å ta endringen raskt nok - mens konkurrentene klarte det.
"Elefanten i rommet" er en benevnelse som nå brukes aktivt i lansering av smarte digitale løsninger. Tanken er å få satt i gang en prosess hvor man tar en reel vurdering hos seg selv hvor en selv står ift denne endringen som sprer seg.

Det er også gitt ut en bok ved dette navnet som er skrevet av Siri Spillum, som går inn i problemstillingen og utfordringene vi nå står overfor- den store digitale transformasjonen.

Vi er jo alle tinghenger av å gjøre det vi er trygge og gode i, og selv de som opplever at de er svært omstillingsdyktige og nysgjerrige har en sterk autopilot som dominerer handlemønsteret til oss mennesker.

Det å møte den nye transformasjonen innen digitale flater kan virke spennende, på samme tid veldig skremmende. Ingen har lyst å stå igjen på perrongen når toget går og se at de ikke klarte å ta endringen raskt nok - mens konkurrentene klarte det.

Kunsten er å sette tydelig mål om hvilken posisjon skal vi ha i frem i tid, ta dette inn over seg, snakke høyt om det på en ærlig og respektfull måte. En prosess der det blir rom for diskusjoner som involverer de som er svært positive til dette og de som fornekter og ikke vil - få problemstillingen frem i et større bilde. Gå gjennom momentene med fordeler, risikoer og eventuelle konsekvenser. Trygge diskusjonsrammer i en slik prosess vil ofte føre til at man klarer å «trigge» frem en nysgjerrighet hos skeptikerne og minsker redselen hos de som er imot.

Vi mennesker  styres i stor grad av autopiloten og underbevisstheten jobber derfor mer imot endringer enn man er seg bevisst. Opp mot 90% av våre handlinger daglig gjøres via autopiloten, da skjønner man at det kan være en utfordring å bryte kjente mønster.Kunsten å komme rundt autopiloten er derfor å stoppe opp og ta seg tid til å få et større «bilde» som flere er involvert i å lage, man skal lytte og spørre for å forstå, først da kan vi utfordre autopiloten. Finner vi da forståelse, er åpen for at det kan være et annet «bilde» en sitt eget som kan være det beste for fremtiden, da klarer man også å bestemme seg for å bryte autopiloten.

Spilleregler i en slik prosess må derfor bestå av en fin fordeling av ærlighet – åpenhet- nysgjerrighet- omstillingsvilje- ydmykhet og respekt.

Man må ikke føle seg personlig truet av endringen, man må få på plass målet om hvor vi skal, hvorfor og hva skal til, snakk om elefanten i rommet og legg en plan. Det er først da man har mulighet til å sikre at en endring vil skje og etablere et forståelig fundament om hvorfor.

I prosessen - ta med spillereglene, snakk om de - definer betydningen av de for å skape felles forståelse av hva de innebærer, først da kan man definere hva elefanten er.

Når den er tatt frem og alle har fått en forståelse av hva elefanten er, først da vil man være klar for neste skritt:

Hvilke ressurser og kompetanse må vi ha med oss for å lykkes med dette?

Lykke til med å skape en felles forståelse av egen elefant!
 
elefanten i rommet