Er du endringsvillig?

Vi lever i et samfunn hvor det for tiden skjer store endringer på flere områder. Endringer har alltid skjedd opp gjennom historien, men det som kjennetegner dagens situasjon er at endringene skjer raskere enn noen gang tidligere.
Det er vanskelig å skjerme seg for endringer, og en må foreta omstilling for å være konkurransedyktig i tiden fremover. En av de store endringene som skjer er automatisering og digitalisering av prosesser innen økonomisk/ administrativ programvare.  Vi ser en trend mot at flere og flere ønsker 100% skybaserte ERP løsninger for å imøtekomme nåtidens og fremtidens krav til prosesshåndtering.  Visma.net ERP er en slik løsning.

Systemet utfordrer eksisterende arbeidsprosesser, og forenkler mange av de operasjoner som tidligere ble utført manuelt.  Skytjenester som Visma.net ERP er med på å skape en aksept for standardisering av prosesser. Bedrifter som tidligere brukte mye ressurser på å tilpasse sitt ERP system til sin bedrift, velger nå å tilpasse drift, rutiner og prosesser til den funksjonalitet en får i en mer standardisert løsning.

Visma.net ERP samler alle bedriftens «backoffice» løsninger på en felles plattform og med samme brukergrensesnitt. Kostnader i forbindelse med oppgraderinger elimineres, og systemet er tilgjengelig når som helst, og fra hvor som helst, så lenge en har tilgang til internett.  Enkle prosesser kan også utføres via håndholdte enheter som mobil og nettbrett, noe som øker tilgjengelighet og servicegrad og forbedrer effektiviteten.

La oss vise deg hvordan!

Kontakt oss i Dataplan Solutions for en uforpliktende prat rundt Visma.net ERP og hvordan vi kan forenkle din hverdag ved bruk av ny teknologi.

Tlf:  51 96 31 40

God ledelse handler om å håndtere endringer.
 
SOME__FB_1200x630px%20copy