Gjør budsjettarbeidet til en lek !

Excel, verktøyet vi alle elsker, blir ofte brukt i budsjettprosesser. Excel maler er vanligvis full av formler, linker og logikk som gjør de «pene», men ustabile, usikre og de er for det meste “offline”. Når de er distribuert i organisasjonen kan de være vanskelig å spore, og til slutt tungvint å sammenstille og laste ned i regnskapssystemet og gjør at man gruer seg til budsjett sesongen!
Kontakt Dataplan Solutions slik at vi kan hjelpe deg til en smertefri budsjett prosess med enkel distribusjon til avdelingsledere, full oversikt over arbeidsflyten, sikre og fleksible budsjettmaler som gir tilgang til siste nye sammenlignbare data. Med kun et tastetrykk registrerer man budsjett data “live” i en webportal direkte ned i økonomisystemet.
mobil og pc bilde