Kundereferanse

Senab Eikeland AS
Senab Eikeland har valgt OneStop Reporting som rapportering- og budsjetteringsverktøy fordi det gir dem en rask tilgang til finansiell- og statistisk informasjon, samt gjør budsjettprosessen mer oversiktlig og effektiv. Alle rapportene ligger tilgjengelig i en WEB portal, med et enkelt brukergrensesnitt, slik at daglig ledere i konsernet til enhver tid kan sjekke den økonomiske statusen i sine selskap med data i sanntid. Tilbakemeldingen fra de daglige lederne rundt i landet er overveldende positive.

For konsernrapporteringen bruker de OSR Multi-Company modulen som konsoliderer data fra hvert selskap inn i en rapport. Dette gjør at de enkelt og effektivt får oversikt over konserntallene samlet sett.

«Dette sparer oss tid, og gjør at vi kan fokusere på andre prosesser i konsernet. Dataplan Solutions AS har dyktige folk som jobber dedikert med OneStop Reporting. De finner gode løsninger og vi får rask hjelp når vi trenger det”, sier Ina Aurtun, Økonomisjef

 
kontorm%c3%b8bler senab