OneStop Reporting hos Fjogstad-Hus

Hos Fjogstad brukes OSR blant annet til rullerende likviditetsrapportering, og løsningen har på kort tid blitt svært sentral for bedriften. Med implementering av Onestop har Fjogstad oppnådd en stor effektivisering av bedriften ved hjelp av en tilpasset kalkylemodell som er 100% integrert med ERP systemet. Kalkylen har lav brukergrensesnitt med varsel og drilldown funksjonalitet. Den er oppbygget som et komplett prosjekt rapporteringsverktøy som henter inn regnskapstall, lagrede budsjett tall og kobler sammen data fra flere data kilder inkl. time systemet slik at prosjektlederne har full kontroll. Dataplan har også jobbet tett med kunden for å effektivisere andre prosesser i bedriften som design og implementering av en prosjektvurderingsmodell, multi company rapportering, budsjettering og oversiktlige Dashboards med KPI og nøkkeltall.


«Dataplan, med Laura Landmark i spissen, har gjennom hele prosessen med å tilpasse Onestop vært behjelpelig og lyttet aktivt til våre ønsker.
Dette har resultert i at vi nå har fått et kalkyle og et rapporteringssystem som er tilpasset vår organisasjon.
Mulighetene vi nå har ved å bruke den nye kalkylen gir oss muligheten til å sammenstille data fra hele organisasjonen og hente ut nyttige rapporter.
Målet var å få et system som kan beregne likviditeten langt frem i tid. Her er vi nå godt på vei siden flere og flere prosjekter vil bli styrt gjennom OneStop rapporteringen.
Dataplan, som kjenner oss godt etter flere år som regnskapsfører, har aktivt bidratt til å synligjøre alle mulighetene som ligger i det nye kalkyle- og rapporteringssystemet vårt»


ivarlauralivar