Visma Business Regnskapsbyrå

Visma Business Regnskapsbyrå er en tidsriktig og komplett bransjeløsning med helhetlig økonomistyring for regnskapsbyråer.
dataplan_april_16251

Helhetlig Økonomistyring

Visma Business Regnskapsbyrå er en tidsriktig og komplett bransjeløsning med funksjonalitet som understøtter alle de daglige rutinene i ditt regnskapskontor, og det løpende arbeidet mot klientene.

Internadministrasjonen i systemet gir deg en helhetlig løsning for oppfølging og kontroll med klienter og ansatte i henhold til kvalitetskravene til autoriserte regnskapsbyråer.

Systemet ivaretar alle offentlige krav til dokumentasjon, oppbevaring og kvalitetssikring av arbeidet. I tillegg finnes innebygde funksjoner for planlegging og oppfølging av lovpålagte kontrollhandlinger. Maler fra norsk regnskap implementeres enkelt i systemet.

Du har full kontroll med alle utførte, aktive og planlagte arbeidsoppgaver, samt alle dokumenter, bilag og all korrespondanse knyttet til den enkelte klient.

Systemet leveres med gode, gjennomarbeidede, standard skjermbilder og oppsett, som dekker de aller fleste behov et regnskapsbyrå kan tenkes å ha.

Oppsett og logikk er basert på løpende tilbakemeldinger fra aktive brukere av systemet. I tillegg har du nesten ubegrensede muligheter for egne tilpasninger.

Møt økende krav fra kunder ved å tilby moderne og nettbaserte løsninger som gjør arbeidsdagen deres enklere.

Dine kunder får økt kontroll og mulighet til å hente ut tallene de trenger, når de trenger det. Med Visma kan du kombinere lokalt installert programvare med innovative nettbaserte løsninger.

6 gode grunner til å velge Visma Business Regnskapsbyråløsning:
 
  • En komplett bransjeløsning med alt i ett system
  • Ivaretar bransjens kvalitetskrav
  • Sikrer god kontroll på driften av regnskapsbyrået 
  • Har gjennomarbeidede standarder, som også kan tilpasses 
  • Kan enkelt utvides med tilleggsfunksjonalitet
  • Mulighet til å gi kunden tilgang til Visma Business Regnskapsbyrå via ekstern brukertilgang  ​

Alt er på d!