Finale Avstemming

Finale Avstemming er et hjelpemiddel for avstemming av regnskapets balanse-, reskontro og utvalgte resultatkonti.

Avstemming av regnskapets balansekonti

Finale Avstemming er basert på integrasjon med ulike økomonisystem. Per i dag er systemet integrert med Visma Business, Visma Globa, Visma Scenario og Visma DI.

Løsningen gir deg mulighet for å utføre følgende oppgaver på en effektiv måte:
 
  • Avstemme automatisk
  • Spesifisere saldi
  • Dokumentere åpne poster
  • Arkivere avstemmingsresultat
  • Distribuere avstemmingsresultat og rapporter på mail

​Regnskap Norge har gjennom sitt eget kvalitetssikringsverktøy et sett av regnearkmaler for avstemming, dokumentasjon og spesifikasjoner. Disse regnearkmalene blir også benyttet i Finale Avstemming, og blir da fylt ut automatisk.

Finale Avstemming inneholder støtte for arbeidsverktøy som Visma Byrå, PowerOffce og Advisor. Avstemmingsarkene blir lagret i den strukturen som finnes i det arbeidsverktøyet som blir brukt. Disse er da tilgjengelig fra både Finale Avstemming og fra det arbeidsverktøyet som er gjeldende.

Alt er på d!

DATAPLAN SOLUTIONS AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 31 40
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no