Finale Avstemming

Finale Avstemming er et hjelpemiddel for avstemming av regnskapets balanse-, reskontro og utvalgte resultatkonti.

Avstemming av regnskapets balansekonti

Finale Avstemming er basert på integrasjon med ulike økomonisystem. Per i dag er systemet integrert med Visma Business, Visma Globa, Visma Scenario og Visma DI.

Løsningen gir deg mulighet for å utføre følgende oppgaver på en effektiv måte:
 
  • Avstemme automatisk
  • Spesifisere saldi
  • Dokumentere åpne poster
  • Arkivere avstemmingsresultat
  • Distribuere avstemmingsresultat og rapporter på mail

​Regnskap Norge har gjennom sitt eget kvalitetssikringsverktøy et sett av regnearkmaler for avstemming, dokumentasjon og spesifikasjoner. Disse regnearkmalene blir også benyttet i Finale Avstemming, og blir da fylt ut automatisk.

Finale Avstemming inneholder støtte for arbeidsverktøy som Visma Byrå, PowerOffce og Advisor. Avstemmingsarkene blir lagret i den strukturen som finnes i det arbeidsverktøyet som blir brukt. Disse er da tilgjengelig fra både Finale Avstemming og fra det arbeidsverktøyet som er gjeldende.

Alt er på d!