Visma ERP POS

En kasseløsning som er fullintegrert med økonomisystemet fjerner manuelle rutiner og letter administrasjonen.

Integrert kasseløsning

Først og fremst gjør denne kasseløsningen hverdagen ved kassene mye enklere, og gir flere muligheter for å yte god service til kunden. 

Fordi all informasjon om produkter, priser og kunder registreres og vedlikeholdes i økonomisystemet slipper en dobbeltregistreringer og manuelt arbeid. Kassabetjeningen får også tilgang til økonomiske data direkte fra kassepunktet, for eksempel hvis kunden ønsker å betale en faktura. Det er også mulig å overføre kasseordre til kredittordre for senere fakturering.

Brukergrensesnittet er intuitivt og utviklet av eksperter med mange års erfaring med kassesalg. Det støtter alle de vanligste operasjonene på en enkel måte, og gjør hverdagen ved kassene mer effektiv. Siden det er så enkelt å bruke blir opplæringskostnadene minimale og en kommer raskt i gang. Brukere tildeles roller og rettigheter i et enkelt administrasjonsverktøy. Oversiktlige rapporter forteller om omsetningen, fordelt på kassepunkter, selgere, timer og dager.

Løsningen oppfyller myndighetenes krav rundt kassesalg. Systemet logger transaksjoner og produserer selv all den dokumentasjonen du trenger for å kunne tilfredsstille krav om sporbarhet. For eksempel viser loggen alle gangene kasseskuffen har blitt åpnet, og også de gangene den har blitt åpnet kun ved bruk av nøkkelen.

Visma ERP POS kan leveres komplett med godkjent og testet utstyr, klart til bruk. Men denne totalpakken er det enkelt å komme raskt i gang med kassesalget:
 
  • Kasse-PC
  • Touch-skjerm
  • Kvitteringsskriver
  • Håndskanner
  • Kundedisplay
  • Kasseskuff

Alt er på d!