Evolution HRM

Evolution leveres av 4human HRM og er et komplett HRM-system for alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Evolution leveres til blant annet varehandler, helse, utdannelse, forskning, bank, finans, logistikk, bygg og anlegg. 

Personal- og HRM-system


Systemet EVOLUTION hjelper lederen med ulike personaloppgaver. Helt fra en ansatt kommer inn i bedriften og gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt over sine ansatte.

HRM-systemet inkluderer blant annet tjenester rundt lovpålagt sykefraværsoppfølging, fraværsregistrering, innkalling og skjemaer for dialogmøter for den sykemeldte. Dokumenter ved sykefravær rapporteres digitalt til NAV via Altinn automatisk. All ansattes kompetanse lagres i systemet, du får varsler når sertifikat og kurs løper ut, slik at disse kan fornyes.

Det er også muligheter for innsending av pålagte rapporter direkte fra systemet til NAV.

Medarbeidere som trives yter bedre og har mindre fravær. Bedrifter kan spare store beløp gjennom redusert sykefravær. Alle lederens arbeidsoppgaver er digitalisert og tilgjengelig på nett.


–  kort og godt:
 
  • Komplett personal og HRM-system fra A-Å
  • Nettbasert og mobilapplikasjon
  • Oppfølging av medarbeidere
  • Alt samlet på ett sted i skyen
  • Medarbeidere følges fra ansettelse til fratredelse
  • Bedre og enklere ressurshåndtering
  • Forenkler og forbedrer lederrutiner
  • Bedre trivsel og redusert sykefravær
  • Varslinger på epost
  • Rapporter og oversikter på individ og gruppenivå

Les mer om Evolution her:  Les

Alt er på d!