Visma ansattportal

Enklere registreringsrutiner, mer effektiv datafangst.

Automatiserte rutiner

Registrering av reiseregninger, utlegg, overtid, fravær, ferieønsker og personlige opplysninger blir umiddelbart tilgjengelig i lønnssystemet og deretter økonomisystemet. Via samme nettløsning får dine ansatte elektronisk tilgang til sine lønnsslipper. 

Det er mye å hente på å ta i bruk integrerte løsninger for økonomi, lønn, reiseregninger, utgiftsrefusjoner og andre personaloppgaver. Med systemer som integreres og selvbetjeningsløsninger for de ansatte, kan din virksomhet oppnå store effektivitetsgevinster. 

I de fleste virksomheter går det med mye tid til personaladministrasjon. Visma Ansattportal inkluderer hver enkelt ansatt i dette arbeidet, og automatiserer rutinene knyttet til ferie, fravær, ansattopplysninger og lønnsgrunnlag.

Enklere registreringsrutiner, mer effektiv datafangst og automatisk oversikt over ferieplaner og fravær gir virksomheten store tidsgevinster. 

Alt er på d!