Compello Fakturagodkjenning

Dataplan Solutions tilbyr Compello Fakturagodkjenning til bedrifter som ønsker elektronisk fakturaflyt for å effektivisere hverdagen.

Compello effektiviserer hverdagen

Compello Fakturagodkjenning har et oversiktlig og brukervennlig grensesnitt som gjør at terskelen for å komme i gang med systemet er lav. Brukere av denne løsningen kan jobbe på alle vanlige brukerflater enten det er PC/MC, smarttelefon eller nettbrett.

Compello Fakturagodkjenning inneholder: 
 
  • Fakturaskanning 
  • Fakturatolkning (OCR)
  • Fordeling
  • Attestering
  • Godkjenning 
  • Overføring til regnskapssystem


Med Compello Fakturagodkjenning kan fakturaer både mottas elektronisk og på papir. Fakturaer som mottas på papir skannes via en standard skanner eller multifunksjonsmaskin og sendes automatisk til Compello Fakturagodkjenning for tolkning.

For at prosessen skal være så automatisk som mulig kan det etableres maler for dine viktigste leverandører slik at disse tolkes best mulig.

Bilag og fakturaer fordeles deretter til medarbeiderne som skal attestere og godkjenne. Det kan etableres regler som gjør at fordeling av fakturaer og bilag fordeles automatisk etter gitte kriterier. 

Etter at godkjenningsprosessen er gjennomført, overføres bilag og fakturaer automatisk inn i ditt økonomisystem med Compello Fakturagodkjenning.

Ved å effektivisere fakturaprosessene kan flinke og kompetente medarbeidere bruke tiden til andre oppgaver, slik at hver ansatt bruker sin kapasitet på de oppgavene som gir størst verdi. 
compello

Alt er på d!