Dokumentsenter

Visma Dokumentsenter er et effektivt og moderne verktøy for sikker elektronisk bilagshåndtering.

Spar tid og penger med eFaktura

Elektronisk dokumentbehandling er ressursbesparende og gir bedre oversikt. Vi bruker Visma Dokumentsenter som verktøy for elektronisk administrasjon av bilag.

Alle bilag lagres elektronisk og er tilgjengelig i et samlet forretningssystem.

De gode grunnene:
 
  • Effektiv dokumentflyt
  • Forenklet arkivering og gjenfinning
  • Enklere saksbehandling
  • Forbedret oversikt og kontroll
  • EHF-faktura direkte i løsningen

Har dere oversikt over alle bedriftens bilag til enhver tid?

Mange virksomheter har ikke det, men bruker mye unødvendig tid på å finne og behandle bilag. Vår løsning for EHF-faktura, skanning, elektronisk flyt og attestering vil spare dere for mye arbeid.

Dokumentsenter utvider bedriftens forretningsløsning med et effektivt og moderne verktøy for sikker elektronisk bilagshåndtering. Bilag leses direkte inn i et elektronisk arkiv. Etter innslesing påføres bilagsinformasjon og dokumentet sendes på flyt til ønskede mottakere.

Informasjon om prosjekt og andre kostnadsbærere kan påføres av attestant før godkjenning. Resultatet er langt mer effektive rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag. Dette gir full kontroll i et oversiktlig arbeidsmiljø.

Elektronisk håndtering av fakturaer:
 
  • Regnskapsavdelingen mottar en ordinær faktura sendt pr. post.
  • Fakturaen skannes inn og påføres regnskapsinformasjon som for eksempel: beløp, konto, avdeling og prosjekt. Dersom bedriften benytter tilleggsmodulen ”Fakturatolk” vil regnskapsinformasjonen påføres automatisk.
  • Fakturaen sendes på dokumentflyt til aktuelle attestanter for behandling, attestasjon og endelig godkjenning.
  • Etter endelig godkjenning av fakturaen sendes denne videre på flyt til regnskapsavdelingen som foretar betaling.
  • Fakturaen ligger nå arkivert elektronisk og man kan ved enkle tastetrykk hente den frem på skjerm når man måtte ønske.

Dersom leverandører sender EHF-faktura, eller PDF-vedlegg, legges disse direkte inn i løsningen ferdig tolket og klar for eventuell distribusjon på flytIntegrasjon med økonomisystemet


Visma Dokumentsenter er en egen modul i Visma Business og Visma Global.

Disse økonomisystemene kan leveres med Visma Dokumentsenter ferdig installert. Ved oppgradering av økonomisystemet får du også oppgradering av Visma Dokumentsenter.

Med elektronisk Dokumentsenter integrert i økonomisystemet får bedriften en samlet forretningsløsning, og kan automatisere manuelle rutiner. Medarbeidere som til daglig ikke er brukere av økonomisystemet, kan likevel få tilgang til Dokumentsenter og har derved mulighet til å gjøre oppslag og attestasjon.  Bilag kan godkjennes og attesteres elektronisk, på enten PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Alt er på d!