Nexima

Nexima leverer integrerte løsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse.

Integrert med Visma

Nexima sitt produktspekter omfatter i dag Nexima Budsjett og Prognose med full integrasjon til Visma Business og Visma Global, Nexima Finansrapporter for Visma Rapportering og Nexima Konsoliderte rapporter for Visma Rapportering. Alle rapportløsninger med full integrasjon til Visma Business og Visma Global.

Når brukere av Visma Business og Visma Global skal velge løsninger for Budsjettering, Prognose, rapportering og analyse, bør løsninger fra Nexima vurderes fordi:
 
  • Nexima er Visma sin foretrukne samarbeidspartner på integrerte løsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse.
  • Samarbeidet med Visma gir Nexima tett kontakt med sentrale ressurser i Visma, kompetanse på nye versjoner og sertifisering på Visma løsninger, som sikrer teknisk kvalitet.
  • Installasjon og oppstart av Nexima Budsjett og Nexima Rapporter er vanligvis gjennomført på under en time, og Nexima yter fri support etter gjennomført opplæring.
  • Fleksibiliteten og brukervennligheten i Nexima Budsjett og Prognose, gjør at man kommer raskt i gang, og kan utvide budsjettmodellen etter behov.
  • Nexima Budsjett og Prognose kan simulere regnskapet på alle nivåer og kan utvides med automatiske sammenhenger for å beskrive selskapets økonomimodell fullt ut. Budsjetter og prognoser kan utnytte historiske data i Visma for å skape prognoser og simuleringer med resultat, balanse og likviditet.
  • Nexima Budsjett og Prognose gir deg god kontroll på tilganger til selskaper og budsjettområder for hver enkelt bruker. Dette gir en god kontroll over budsjettprosessen og muligheter for begrenset innsyn for hver enkelt bruker.
  • Nexima rapportløsninger benytter Visma Rapportering, og utgjør sammen med Visma Business eller Visma Global, og Nexima Budsjett en komplett og fullt ut integrert løsning for aktiv økonomistyring.
  • Visma Rapportering er en fullt integrert rapporterings-portal for Visma Business og Visma Global, og kan også benyttes for rapporttilgang på Internett og mobile enheter. Visma Rapportering gir høy sikkerhet for tilgangskontroll til rapporter og rapportdata. Med Visma Rapportering blir rapportdata kun liggende i økonomisystemet ditt, selv om du velger å legge rapportene ut på Internett og mobile enheter. Derfor er Nexima Rapporter en sikker og trygg rapportløsning, også når du velger å benytte Internett eller mobile enheter for rapportering.
  • Ved oppgraderinger til nye versjoner av Visma programmer, vil Nexima sine løsninger samtidig være tilpasset endringer og forbedringer.

Alt er på d!