SuperOffice

SuperOffice er markedsleder i Norge innen CRM system.  Dersom du ønsker å sette fokus på salg og kundeoppfølging, er SuperOffice et naturlig valg.

Hold orden på kundedialogen

Å utvide økonomisystemet med CRM-funksjonalitet gjør det enkelt å effektivisere bedriftens salg og kundedialog. Mange manuelle rutiner blir borte, kostnadene reduseres.  Å jobbe mer strukturert med kundene, selve grunnlaget for bedriftens inntjening, gir resultater på alle fronter.

SuperOffice er integrert med Visma Business og Visma Global.

Få kontroll på inntektene

Er det egentlig noe grunn til at bedriften ikke skal ha like god kontroll på inntektene som på kostnadene?

Eller sagt på en annen måte: Hvorfor rapporterer ikke salgsavdelingen like detaljert og systematisk som økonomiavdelingen? Hvorfor er det ingen som krever at det skal være like mye struktur på inntekstkontrollen som på kostnadskontrollen?

Mye handler om tradisjon og bedriftskultur. Men like mye handler om at salgsarbeidet i mange bedrifter ikke er sentrert rundt et styrende verktøy. Visma SuperOffice er et slikt verktøy. Det gjør det mulig å systematisere rutinene og prosessene i ”front office”, på samme måte som økonomisystemet strukturerer bedriftens ”back office”-prosesser. Og med et enkelt bruker-grensesnitt og en lav brukerterskel er det lett for alle involverte å bruke løsningen som gir bedre styring og kontroll på kunder og inntekter:
 
  • Mer effektive salgsprosesser
  • Målrettet og kostnadseffektiv markedsføring
  • Full rapportering til ledelsen på inntekter
  • God oversikt over lønnsomme prosjekter
  • Et verktøy for bedre kundeservice
  • Systematisk kundedialog og kundepleie

Nettbasert løsning

Du får også SuperOffice som nettbasert løsning.

 

Alt er på d!