Evolution

Evolution støtter prosessen rundt en god og profesjonell oppfølging av de ansatte.

OPPFØLGING AV ANSATTE

Systemet EVOLUTION hjelper lederen med ulike personaloppgaver. Helt fra en ansatt kommer inn i bedriften og gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt over sine ansatte.

Systemet inkluderer tjenester rundt lovpålagt sykefraværsoppfølging, fraværsregistrering, innkalling og skjemaer for møter med den som er sykmeldt. 

Det er også muligheter for innsending av pålagte rapporter direkte fra systemet til NAV.

Ulike funksjoner hjelper deg med oppfølging av nyansatte fra dag én og eventuelt i prøvetiden. Sjekkpunkter godkjennes etter hvert som de er fullført. Rutiner og maler for oppfølgingssamtaler ligger i systemet.


EVOLUTION er et skybaserte lederverktøyet gir tilfredse medarbeidere og får det beste ut av dem. Medarbeidere som trives yter bedre og har mindre fravær. Bedriften kan spare store beløp i redusert sykefravær og effektivisering. Samtidig gjør Evolution din egen lederjobb mye enklere ved å digitalisere arbeidsoppgavene dine. Siden systemet er sky basert er det alltid tilgjengelig og du kan kjapt lede og følge opp dine ansatte. Nyttig informasjon er bare et par museklikk unna. Alt fra medarbeiderdata, planlegging- og oppfølging, elektronisk innsending til NAV., personal- og HMS-håndbok, fraværs registrering og oversikt, samt mange ulike typer rapporter.

Ved å ta i bruk EVOLUTION får du mer tid til personlig ledelse og sikrer at alle medarbeidere blir sett og ivaretatt på best mulig måte.
–  kort og godt:
 
  • Komplett lederverktøy for oppfølging av medarbeidere
  • Nettbasert. Krever ikke kjøp og installasjon av programvare
  • Alt av verktøy og informasjon samlet på ett sted
  • ​Medarbeiderne følges fra ansettelse til fratredelse
  • ​Alle regler for oppfølging av sykmeldte ivaretas
  • Bedre og enklere ressurshåndtering
  • Effektive, enklere og bedre rutiner for ledelse og oppfølging
  • Bedre trivsel og redusert sykefravær
  • Grafiske modeller, oversikter og rapporter på individ og gruppenivå
  • Varsling via e-post

Les mer om modulene her:  Les

Alt er på d!