Mintimeliste.no

Mintimeliste.no er et timeregistreringssystem som har effektivisert timeprosessene for over 100 000 brukere i en rekke ulike bransjer.

Effektiv timefangst

Mintimeliste.no er et timeregistreringssystem som har effektivisert timeprosessene for over 100 000 brukere i en rekke ulike bransjer med en løsning som tilpasses hver bedrifts unike måte å jobbe på. Svært brukervennlig registrering på PC, web eller mobil.

Fleksible kontroll og godkjenningsprosesser. Integrasjon med en rekke ulike lønn- og økonomisystem. Få kontroll på timeføringen i dag!
 
Vi kan gi din bedrift gevinster som:
 
  • Redusert tidsbruk til registrering, kontroll og utbetaling av variabel lønn.
  • Bedre datakvalitet og rapportering.
  • Automatisert fakturering og et raskere oppdatert og mer korrekt prosjektregnskap.
  • Mer fornøyde medarbeidere, ledere og administrasjon

Mange bedrifter, uavhengig av bransje, har et forbedringspotensiale i forbindelse med timeregistrering. Mintimeliste.no er et webbasert timesystem utarbeidet for å være enkelt for de ansatte, gi ledelsen god oversikt og gi bedriften besparelser i form av frigjort tid, økt lønnsomhet og effektivitet.

Les mer om Mintimeliste.no her
Se presentasjonsvideo her
 
mintimeliste

Alt er på d!