Tidsbanken

Tidsbanken er en 100 % webbasert løsning som fungerer på alle plattformer, enten det er smartphone, pc, mac eller pad.

Tidsbanken

Løsningen kan benyttes som et tradisjonelt "stemplingsur" eller som en webbasert timeliste.

Tidsbanken kan integreres med dine eksisterende systemer for å registrere timer på prosjekter/ordrer.

Du kan også åpne opp for at dine ansatte kan logge seg på fra sin egen pc, smartphone eller pad, enten fra kontoret eller hjemmefra.

Vi løser de mest komplekse problemstillinger med tanke på fleksitid, overtid, og tilleggsberegninger som f. eks offshoretillegg, helgetillegg, kveld og nattillegg. Vi hjelper store og små bedrifter i alle bransjer.

Fordeler:
  • Ansatte kommer på jobb når de skal og jobber de timene de skal
  • Du kan tilby dine ansatte en god fleksitidsavtale uten at den blir misbrukt
  • Bedre stemning og mindre irritasjon over ansatte som jobber mindre enn forventet
  • Du som leder får 100% kontroll på hvor mye dine ansatte faktisk jobber
  • Administrasjonsarbeidet blir mindre
  • Timer kan overføres til lønnssystem for utlønning
  • Timer kan overføres til økonomisystem for fakturering
  • Bedre kontroll på timeforbruket i prosjekt

Alt er på d!