Konsulent

Vårt mål er å effektivisere og automatisere forretningsprosessene hos din bedrift slik at dere oppnår høyere verdiskapning og bedre resultat.
IvarLauraLivar

Vi hjelper din bedrift

Arbeidet med automatisering av forretningsprosesser blir mer og mer viktig, og har blitt en del av vår hverdag. Det er ikke lenger bare IT-avdelingen i din bedrift som  jobber for å utnytte teknologi og programvare best mulig, men nå er det vanlig at hele bedriften involveres når prosesser skal forbedres.  Ved å utnytte teknologi og tilgjengelig programvare, kan prosesser effektiviseres og en oppnår ofte en høyere verdiskapning som igjen fører til bedre lønnsomhet og mer konkurransekraft. Det er dette vi i Dataplan Solutions ønsker å bidra til.

Kontakt oss.  Vi har løsningene !

Våre systemkonsulenter har kompetanse innenfor ulike type system som blant annet inkluderer:
 
  • Økonomi- og Regnskap
  • Logistikk
  • Lønn og HR
  • Netthandel
  • CRM
  • Rapportering
  • Prosjektstyring
  • Timefangst

I tillegg til å levere selve systemene er en viktig del av vår virksomhet også å yte kvalifisert bistand, opplæring og rådgivning til våre kunder.

Vi jobber med nøye utvalgte samarbeidspartnere og produsenter som står bak de systemene vi leverer.

Vårt fokus er å få fornøyde kunder som kommer tilbake, og som også kan anbefale oss til andre. Vi er stolte av at vi tar ansvar og eierskap til de oppgaver vi blir stilt overfor.

Visjonen vårt gjenspeiler på mange måter måten vi jobber på og måten vi ønsker at våre kunder opplever oss.

Alt er på d!