Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om planlegging, måloppnåelse og om å etablere de riktige rammene for korrekt gjennomføring.
dataplan nov12 327 copy

Erfarne konsulenter

Vi har mulighet til å sette sammen et dyktig team for prosjektgjennomføring sammen med våre kunder. Vårt mål er å levere gode mennesker som involverer seg med kunden i gjennomføring av prosjektet slik at vi sikrer optimal kvalitet.

Til grunn for vår leveranse ligger forståelse av den enkeltes kunde spesifikke behov i forhold til virksomhet og forretningsmål.

Vi har leveranser i de fleste bransjer lokalt i Rogaland - og mange av disse leveransene er organisert som prosjekt. Et prosjekt ledes av erfarne prosjektledere og systemkonsulenter samtidig som vi legger vekt på kvalitet i alle ledd. 

Vi kan blant annet bidra med prosjektledelse, prosjektstøtte og gevinstrealisering av et prosjekt. Vi hjelper gjerne kunden med å definere mål før et prosjekt settes i gang.

Våre prosjekter følger følgende struktur:
 
  • Initiering og behovsavklaring
  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Avslutning og avstemming av måloppnåelse

Metodikken for prosjektgjennomføring er tilpasset norske bedrifter og fokuserer på rask og effektiv gjennomføring samtidig som involvering med kunden for å oppnå et mål er det viktigste.

Det viktigste for oss er å være en veileder og gjennomføre prosjektet sammen med kunden. Det er kunden som er den viktigste ressursen, og som kjenner forretningen best. Når vi kombinerer dette med konsulenter som ser muligheter, og som vet hvordan programvaren kan unyttes best mulig skaper vi et godt resultat. Vi er ikke fornøyd før våre kunder er fornøyde.

Med en prosjektleder fra Dataplan Solutions får du en dyktig og kvalifisert ressurs med på laget. Du vil møte entusiastiske konsulenter som brenner for faget, og som gjerne overfører sin kompetanse til din organisasjon.

DU VELGER IKKE FIRMA - DU VELGER MENNESKER

Hva kan vi hjelpe deg med?
(Klikk for live chat)